معامله گری

معامله گران پول هوشمند ، چگونه مانند بانک ها معامله کنیم ؟ (بزودی)

یکی از تکنیک های اصلی برای ارزیابی قدرت خریداران و فروشندگان در تمام بازارها استفاده از پارامتر پول هوشمند است ، چراکه این سرمایه توسط بانک ها وارد مارکت شده و هدفی مشخص را دنبال می کند. در این مجموعه با جریان پول هوشمند در بازار آشنا خواهید شد. همچنین روش معامله گری بانکها و موسسات مالی را نیز فرا می گیرید .      

مطالعه